Impressum

VAR Kosova është gazetë online e themeluar në vitin 2019, me qëllim të informimit të
shpejtë dhe të saktë për ngjarjet dhe zhvillimet sportive. Përderisa futbolli është fokusi i
VAR Kosovës, këtu nuk mungojnë as lajmet nga sportet tjera. VAR Kosova përgatit
përmbajtje multimediale të zhanreve të ndryshme me tema sportive për publikim online
ose në platforma tjera. Të gjitha materialet janë të mbrojtura me të drejta autoriale dhe
nuk mund të kopjohen, ripublikohen, riprodhohen ose të transmetohen, pa lejen
paraprake të redaksisë.

VAR Kosova është pronë e VAR Kosova Sh.P.K. Produktet e VAR Kosovës nuk mund
të kopjohen ose të përdoren për qëllime përfitimi.

Pronar: Valmir Ismaili
Kryeredaktor: Arlind Sermaxhaj
Email: info@varkosova.com | marketing@varkosova.com
Adresa: Rruga Besim Sahatçiu, K-5 N-27/1, Prishtinë, 10000
Telefon: +383(0) 49 194 738
Web: www.varkosova.com
Facebook: https://www.facebook.com/VarKosova2020/